Skip Navigation Linksپیام مدیر عامل

پیام مدیرعامل 
توسعه صنعت، با رویکرد خودکفایی و نیز توسعه صادرات، مهمترین مولفه در توسعه پایدار کشور بوده و توسعه پایدار، مهمترین عامل حفظ استقلال و استحکام جایگاه یک کشور در عرصه های مختلف در جهان امروز می باشد. از سوی دیگر رشد سریع فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف در جهان، در قرن حاضر و علی الخصوص دو دهه گذشته، الزمات بقاء در محیط های تجاری را به کلی دگرگون نموده است. توسعه فناوری، خود افزایش ظرفیت تولید در محصولات را فزونی بخشیده و این روند، منجر به پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و به همان نسبت افزایش سطح رقابت، در بازارهای گوناگون گردیده است. 


امروزه، صرف دارا بودن توامندی تولید محصولات یا خدمات در مقایس انبوه و حفظ و کنترل کیفیت و کارایی آن، کافی نیست. چرا که جهان، از دوره تولید انبوه (Mass Production) به دوران تولید انبوه سفارشی (Mass Customization) و از دوره تولید برای انبارش (Stock Based) به تولید در لحظه (Just in Time) گذر نموده است. همه ی موارد یاد شده گویای آنست که قوانین رقابت، در جهان تجارت امروز، به کلی تغییر نموده و در این شرایط، موفقیت از آن بنگاههای اقتصادی است که قابلیت پاسخگویی سریع به نیازهای مشتری و تغییر الگوی مصرف مشتری را، دارا باشند؛ در غیر اینصورت، از بازار رقابت شدید، به سختی حذف خواهند شد. از این رو خلاصه و چکیده رمز بقاء و موفقیت در محیط تجاری نوین را می توان "خلق ارزش برای مشتری و به صورت مستمر" دانست. به عبارت ساده تر، بر خلاف گذشته که مشتری، مجبور به انتخاب و استفاده از محصولات و خدمات تولید شده بود، امروزه مشتری در مقابل کوچکترین مبلغی که هزینه می کند، توقع دریافت محصول یا خدمات یا خدمات بهتر و یا در یک کلام، "ارزش بیشتر" خواهد بود. بنابراین، تولید کنندگان خدمات و محصولات، می بایست همه توان خود را در راستای خلق ارزش بیشتر و کسب رضایت مشتری، به کار گیرند. در چنین شرایطی است که بقاء، رشد و سودآوری، استقلال و استحکام جایگاه کشور در جهان نیز تضمین می کند. 

ما معتقدیم که تنها راه و روش صحیح و اصیل خلق ثروت، ارزش آفرینی مستمر بوده و ارزش آفرینی مستمر، در گرو رضایت مشتریان خواهد بود؛ و از این رو است که گروه نرم افزاری سارایران بر پایه اصول اساسی نوآوری، پویایی و بهره گیری از فناوری و دانش روز آمد بیش از یک دهه، استمرار رشد بقاء و سودآوری را پشت سر گذاشته و این اصول را به عنوان محور فعالیت های خود در آینده نیز، حفظ نموده و گسترش خواهد داد. مشتری در جایگاه شریک تجاری ما، مهمترین رسانه ترویج ما بوده و از این رو است که رضایت وی، می بایست در تمامی اجراء و واحدهای گروه نرم افزاری سارایران، سرلوحه و نصب الغیر ما در تمامی فعالیت های تجاری، قرار داشته باشد. 

 ما معتقدیم که فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر ما، رمز توسعه و بقای ایران عزیز خواهد بود و از این رو است که عشق به وطن و تعالی آن، مهمترین انگیزه ما در استمرار ارزش آفرینی و فعالیت تجاری خواهد بود. 

به امید رشد روزافزون و توسعه پایدار ایران عزیز.

©Sariran.comکلیه حقوق مادی و معنوی برای گروه ساریران محفوظ می باشد