گروه نرم افزاری سارایران 

  از جمله ویژگی های منحصر به فرد در نرم افزارهای ما ساختن ماژولهای خاص و اضافه کردن آن به تمامی نرم افزار هامی باشد. شما می توانید بااماده کردن ماژولها یا به صورت تکی و یا با استفاده از فایل ZIP  آنها را به صورت گروهی وارد و یا از سیستم خارج کنید. پس از آن با کشیدن و رها کردن آنها درون قسمت های مختلف نرم افزار از آن ماژولها استفاده کنید.

 

  راه دیگر قراردادن حالت های زیاد بر روی ماژولهای آماده ما می باشد. شما می توانید با ویرایش ماژولها درون نرم افزار ویژگی های آنها را بررسی و تغییر دهید.

 

  ویژگی منحصر به فرد و خواص در نرم افزار های ما استفاده SDK های مختلف جهت دسترسی به اطلاعات می باشد.