گروه نرم افزاری سارایران 

Asp.net

 

 

ASP.Net  تکنولوژی اسکریپت نویسی سمت سرور شرکت میکروسافت برای طراحی صفحات وب پویا است. شاید مفید باشد که ابتدا به توضیحات کلمات مهم در این جمله بپردازیم:

  • اسکریپت: مجموعه کدهایی که در داخل یک فایل متنی قرار گیرند و قایلیت اجرا داشته باشند.
  • اسکریپت نویسی سمت سرور (Server Side):  اسکریپتی که روی دستگاه سرور اجرا می شود که از آن جمله می توان به  ASP, PHP, JSP اشاره کرد.
  • اسکریپت نویسی سمت مشتری (Client Side) :   اسکریپتی که روی دستگاه مشتری اجرا شود. که از آن جمله می توان به VBScript, Jscript و Java Script اشاره کرد.
  • صفحات ایستا (Static) : صفحاتی که در هر بار مراجعه کاربر برای او سفارشی نمی شوند و به صورت ثابت هستند.
  • صفحات پویا (Dynamic ) : منظور از محتویات پویا آیکن های متحرک نیست که در اغلب صفحات وب دیده می شود، بلکه محتویات پویا برای هر بیننده در هر بار دیدن صفحه سفارشی می شوند و یا با کاربر ارتباط برقرار می کنند. مانند : صفحاتی نمایش اخبار(که با دیتا بیس ارتباط برقرار می کنند) ، یا صفحاتی که دارای فرم های نظرخواهی از کاربر می باشند و  ...